ماموریت و اهداف، استراتژی

  • خانه
  • /
  • ماموریت و اهداف، استراتژی

ماموریت و اهداف

تضمین رشد و توسعه بلند مدت فعالیت شرکت با اتکا بر دانش فنی تخصصی، توان تجربی و بهره گیری از نیروهای زبده و استانداردهای روز اجرای مهندسی ارزش و مدیریت مطلوب زمان در طراحی، نظارت و اجرای پروژه های معماری

ایجاد برند

استفاده از تکنولوژی های روز

اشاعه فرهنگ مشتری مداری

تضمین کیفیت و اقتصادی تر کردن پروژه ها

استراتژی

انجام پروژه های بزرگ با همکاری دیگر شرکت های هم گروه و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بهره برداری از توانمدی های آنان و جذب و تامین منابع مالی برای فعالیت های شرکت

حضور فعال در حوزه معماری

آموزش و ارتقاء مستمر مدیران و کارکنان در راستای تحقق اهداف

ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه