علم شناخت المان های استاندارد طراحی دکور صحنه از ابتدایی ترین موارد در طراحی می باشد. مواردی مانند نورپردازی، صداگذاری، نوع مواد و مصالح ساخت دکور و … در طراحی استودیو ضبط برنامه آموزشی تاثیری بسزایی دارند. البته اولویت اهمیت طراحی مفهمومی را هرگز نباید فراموش کرد. طراحی باید به شکلی باشد که تمرکز دانش آموزان بر روی درس هنگام نگاه کردن به تصویر از بین نرود.