طراحی داخلی یک رستوران بر اساس مشاهده موقعیت قرارگرفتن این فضای تجاری انجام می شود. به طور مثال اگر رستوران در کنار جاده قرار گرفته باشد طراحان موظفند با استفاده از المان های استاندارد معماری تجاری و رعایت نکات لازم برای طراحی مفهومی نمای بیرونی رستوران و تابلوی ورودی (عامل مشخص کننده نمای خارجی) اقدامات لازم را انجام دهند. توجه به نور، رنگ و فرم خاص تابلو المانهایی مهم در ثبت نام و برند رستوران در ذهن مشتریان می باشد.

رستوران هایی که فضایی گرم و صمیمی داشته باشند از نظر مشتریان فضای مطلوبی شناخته می شوند. طراحان گروه معماری نگاه از سبک مدرن برای طراحی نمای بیرونی و فضای داخلی رستوران استفاده کردند. طراحی داخلی رستوران بر اساس نیازهای کارفرمای محترم و میزان بودجه پروژه انجام شده است.