به سوی بیرونی ساختمان نما گفته می شود. طراحی نمای ساختمان یکی از مهمترین بخش ها در طراحی می باشد. سبک و چارچوب طراحی نمای بیرونی ساختمان عاملی تعیین کننده و تاثیرگذار در بحث ادامه روند طراحی ساختمان می باشد.

طراحی نمای ساختمان هویت بصری و نوع کاربری ساختمان شما را مشخص می کند. یکی از اصولی که باید در طراحی نما بدان توجه شود رعایت همخوانی و تناسب طراحی با ساختمان های مجاور می باشد.

علاوه بر این در طراحی نمای ساختمان باید ضوابط شهرداری و محاسبات فاز 2 (اصول فرهنگی، اقلیمی، ایمنی) را مدنظر قرار داد.

طراحی نمای ساختمان ها می تواند به سه سبک مدرن، کلاسیک و سبک تلفیقی انجام شود.

در طراحی نما به سبک مدرن که امروزه در کانون توجه طراحان قرار گرفته بیشتر از المان های ساده و جذاب استفاده می شود. اگر کاربری ساختمان شما اداری می باشد بهتر است از سبک مدرن برای طراحی نمای ساختمان استفاده کنید.

در طراحی نمای ساختمان اداری شرکت طبا صنعت طراحان گروه معماری نگاه از باتوجه به شرایط آب و هوایی شهرک صنعتی شمس آباد از سبک مدرن و متریل ورق پانچ برای طراحی بخش بیرونی ساختمان استفاده کرده اند.

لوئیس سالیوان استاد فرانک لوید رایت معمار امریکایی معتقد است که در معماری طراحی مدرن نما فرم باید از عملکرد تبعیت نماید. بدین معنا که هدف از ساخت ساختمان باید نقطه آغازین در طراحی باشد.