معرفی شرکت

شرکت معماری نگاه  با مسئولیت محدود به مدیر عاملی نگاه قضوی در راستای خدمت رسانی به جامعه فعالیت خود را آغازنمود

زمینه تخصصی فعالیت شرکت، معماری داخلی و طراحی دکوراسیون می باشد. تاکید شرکت بر اهمیت تحقیق، وفاداری به طرح مفهومی و استفاده از دانش استانداردهای بین المللی می باشد. با ارزش ترین منبع شرکت نیروی انسانی فعال، خلاق و مسئولیت پذیر می باشد

نگاه قضوی

مدیر عامل شرکت معماری نگاه

تیم نگاه

null

سمانه راد

حسابدار
null

علیرضا قضوی

مدیر آتلیه طراحی مهندس معمار

توانمندی‌های نگاه

طراحی کامل بنا تا مراحل اجرایی کار

نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)

مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه)

طراحی پارک‌ها و میادین شهری و محوطه سازی آنها

طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی

انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا

محل نوشتن متن مورد نظر

محل نوشتن متن مورد نظر

محل نوشتن متن مورد نظر

محل نوشتن متن مورد نظر

کارفرمایان نگاه

برخی از کارفرمایان نگاه