چشم انداز، منشور اخلاقی

  • خانه
  • /
  • چشم انداز، منشور اخلاقی

چشم انداز

قرار گرفتن در جایگاه یکی از پنج شرکت معماری برتر ایران

چشم انداز

توجه به رضای خداوند در همه مراحل کاری

پایبندی راسخ به اصول کسب و کار بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری

پایبندی به استراتژی برد برد در ارائه خدمات به مشتریان

تاکید بر فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

به کارگیری ابتکار، دوری از تقلید و کپی کاری حمایت از اصل کارآفرینی و ایجاد شغل های بیشتر